36phophuong.vn     
Trang chủ
Xa lộ thông tin
Cuộc sống
Thăng Long-Hà Nội
Phố Hà Nội
 Tạp kĩ phố
 Phố chuyên doanh
 Gian hàng-Fanpage
Nét văn hóa
Những giá trị bảo tồn
Cải tạo, tu bổ, bảo tồn
Quy hoạch - Đô thị
Địa ốc-phong thủy
Diễn đàn
Người đẹp
Thời trang
Du lịch
Thể thao-Sức khỏe
Ẩm thực
thư giãn
Mỹ thuật
Âm nhạc
Trang ảnh xưa
Góc chụp ảnh
Trang chủ > Phố Hà Nội > Tạp kĩ phố >
  Cà phê Phố: Với chủ đề bộ phim "The Vietnam War" Cà phê Phố: Với chủ đề bộ phim "The Vietnam War" , 36phophuong.vn
 
Cà phê Phố: Với chủ đề bộ phim "The Vietnam War"

   Cà phê cùng Hà Thành Phố là một tập hợp các thông tin trên trạng mạng xã hội được cập nhật, chia sẻ về những sự kiện, tin tức, thị trường, thời trang, giải trí, bài học, câu chuyện,… cho đến đến những việc nhỏ nhặt như cách ăn mặc, giao tiếp, vệ sinh cơ thể…. Hay chỉ đơn giản thể hiện một cảm xúc.

 
 
Dạo quanh phố phường được Check in các hình ảnh, clip,  câu chuyện với giọng điệu trào phúng, hài hước thể hiện bằng ngôn ngữ “cư dân mạng”  gần gũi với các bạn trẻ có thể dễ dàng tiếp nhận đặc biệt đôi khi những thông tin, chi tiết trong câu chuyện là hư cấu và thậm xưng đã làm thú vị rất nhiều mỗi khi ai đó được quan tâm.
 
Chia sẻ cùng Hà Thành Phố có thể thổi nguồn cảm hứng tới những du khách không có điều kiện dạo qua những con phố mỗi ngày nhưng thông qua sử dụng internet sẽ cảm thấy như đang khám phá câu chuyện của chính mình qua cách check in, chia sẻ của một người khác.
 
Hy vọng sẽ được bầu chọn là 1 trong những chương trình du lịch giải trí hữu ích cho những cư dân mạng. 
 
BÀI HÁT TUẦN
Hallå där bonde - Bài hát chống chiến tranh Việt Nam của Thuỵ Điển

 Link gốc:

https://www.youtube.com/watch?v=N50Le...

 
 MỘT SỐ Ý KIẾN
 

 
 

QUÂN ĐỘI THAM CHIẾN QUA NÉT VẼ

 

 
 
 PHIM  
 
 The VietNam War - Chiến tranh Việt Nam gồm 10 tập dài 18 tiếng của Ken Burns và Lynn Novick:
Episode Descriptions (10 phần tổng cộng 18 giờ)
 
Tập truyện (10 phần cộng 18 giờ)
 
Episode One – Déjà Vu (1858-1961) 
 
After a long and brutal war, Vietnamese revolutionaries led by Ho Chi Minh end nearly a century of French colonial occupation. With the Cold War intensifying, Vietnam is divided in two at Geneva. Communists in the north aim to reunify the country, while America supports Ngo Dinh Diem’s untested regime in the south.
 
Tập 1 - Deja Vu (1858-1961) – Bóng Ma Quá Khứ
 
Sau một cuộc chiến tranh kéo dài và tàn bạo, các nhà cách mạng Việt Nam do Hồ Chí Minh dẫn đầu đã chấm dứt sự chiếm đóng thuộc địa Pháp gần 1 thế kỷ. Với sự khở đầu của Chiến tranh Lạnh, Việt Nam được chia làm hai tại Geneva. Công sản miền Bắc nhắm đến thống nhất đất nước, trong khi đó Hoa Kỳ ủng hộ chế độ chưa được kiểm tra của Ngô Đình Diệm ở miền Nam.

Episode Two – Riding the Tiger (1961-1963) 

President Kennedy inspires idealistic young Americans to serve their country and wrestles with how deeply to get involved in South Vietnam. As the increasingly autocratic Diem regime faces a growing communist insurgency and widespread Buddhist protests, a grave political crisis unfolds.
 
Tập 2 – Cưỡi lưng cọp (1961-1963) 
 
Tổng thống Kennedy thuyết phục những người Mỹ trẻ tuổi lý tưởng để phục vụ đất nước họ và lý do đấu tranh bằng sự tham gia sâu sắc vào Nam Việt Nam. Khi chế độ Diệm ngày càng độc tài đang phải đối mặt với một cuộc nổi dậy ngày càng tăng của cộng sản và các cuộc biểu tình lan rộng của Phật giáo, một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng sẽ mở ra.

 Episode Three –The River Styx (January 1964-December 1965)

With South Vietnam in chaos, hardliners in Hanoi seize the initiative and send combat troops to the south, accelerating the insurgency. Fearing Saigon’s collapse, President Johnson escalates America’s military commitment, authorizing sustained bombing of the north and deploying ground troops in the south.
 
Tập 3 – Bên bờ vực tử thần (Tháng 1 năm 1964 - Tháng 12 năm 1965)
 
Với sự hỗn loạn ở Nam Việt Nam, những người quyết tâm ở Hà Nội chủ động và đưa quân đội về phía Nam, đẩy nhanh cuộc nổi dậy. Sợ Saigon sụp đổ, Tổng thống Johnson leo thang cam kết quân sự của Mỹ, cho phép duy trì lâu đài ở miền Bắc và triển khai quân đội ở phía nam.

 Episode Four –Resolve (January 1966-June 1967)

Defying American air power, North Vietnamese troops and materiel stream down the Ho Chi Minh Trail into the south, while Saigon struggles to pacify the countryside. As an antiwar movement builds back home, hundreds of thousands of soldiers and Marines discover that the war they are being asked to fight in Vietnam is nothing like their fathers’ war.
 
Tập Bốn – Giải pháp (Tháng Một 1966-Tháng Sáu 1967)
 
Thách thức không quân Hoa Kỳ, quân đội Bắc Việt và quân dụng tuôn vào theo con đường mòn Hồ Chí Minh về phía Nam, trong khi Sài Gòn phấn đấu để ổn định vùng nông thôn. Như một phong trào chống chiến tranh dấy lên tại Hoa Kỳ, những người lính Mỹ và thủy quân lục chiến khám phá ra rằng cuộc chiến mà họ đang được yêu cầu chiến đấu ở Việt Nam không giống với cuộc chiến của cha ông.

Episode Five –This Is What We Do (July 1967-December 1967)

American casualties and enemy body counts mount as Marines face deadly North Vietnamese ambushes and artillery south of the DMZ and Army units chase an elusive enemy in the central highlands. Hanoi lays plans for a massive surprise offensive, and the Johnson Administration reassures the American public that victory is in sight.
 
Tập 5 - Đây là những gì chúng tôi làm (Tháng 7 năm 1967 đến tháng 12 năm 1967)
 
Thương vong của người Mỹ và đếm xác chết đối phương đếm lính thủy thủy quân lục chiến phải đối mặt với các cuộc phục kích và pháo binh Bắc Việt ở phía nam vùng phi quân sự và các đơn vị quân đội đuổi theo một kẻ thù khó nắm bắt ở vùng cao nguyên trung tâm. Hà Nội đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công gây bất ngờ to lớn, và chính quyền Johnson trấn an công chúng Mỹ rằng chiến thắng đang được nhìn thấy.

 Episode Six –Things Fall Apart (January 1968-July 1968)

On the eve of the Tet holiday, North Vietnamese and Viet Cong forces launch surprise attacks on cities and military bases throughout the south, suffering devastating losses but casting grave doubt on Johnson’s promise that there is light at the end of the tunnel. The president decides not to run again and the country is staggered by assassinations and unrest.
 
Tập 6 – Tan vỡ thành từng mảnh (Tháng 1 năm 1968 - tháng 7 năm 1968)
 
Trước những ngày lễ Tết Nguyên đán, lực lượng Bắc Việt và quân đội Việt Cộng tấn công các thành phố và các căn cứ quân sự ở miền Nam, gây thiệt hại nặng nề nhưng lại nghi ngờ lời hứa của Johnson rằng có ánh sáng ở cuối đường hầm. Tổng thống quyết định không quay lại và đất nước bị xáo trộn bởi vụ ám sát và bất ổn.

Episode Seven –The Veneer of Civilization (June 1968-May 1969)

Public support for the war declines, and American men of draft age face difficult decisions and wrenching moral choices. After police battle with demonstrators in the streets of Chicago, Richard Nixon wins the presidency, promising law and order at home and peace overseas. In Vietnam, the war goes on and soldiers on all sides witness terrible savagery and unflinching courage.
 
Tập 7 – Vỏ bọc văn minh (tháng 6 năm 1968 - tháng 5 năm 1969)
 
Sự ủng hộ của công chúng về chiến tranh suy thoái, và những người đàn ông Mỹ có tuổi đời phải đối mặt với những quyết định khó khăn và những lựa chọn luân lý ghê gớm. Sau trận chiến với những người biểu tình trên đường phố Chicago, Richard Nixon thắng cử tổng thống, hứa hẹn luật pháp và trật tự ở Mỹ và bình yên ở nước ngoài. Ở Việt Nam, chiến tranh vẫn tiếp diễn.

Episode Eight –The History of the World (April 1969-May 1970)

With morale plummeting in Vietnam, President Nixon begins withdrawing American troops. As news breaks of an unthinkable massacre committed by American soldiers, the public debates the rectitude of the war, while an incursion into Cambodia reignites antiwar protests with tragic consequences.
 
Tập Tám - Lịch sử Thế giới (Tháng 4 năm 1969 đến tháng 5 năm 1970)
 
Với sự xuống dốc tinh thần ở Việt Nam, Tổng thống Nixon bắt đầu rút quân đội Mỹ. Khi những tin tức mới nhất về cuộc tàn sát của quân đội Mỹ, quân đội Hoa Kỳ đang tranh luận về sự chính nghĩa của chiến tranh, trong khi cuộc tấn công vào Campuchia lại tràn ngập các cuộc biểu tình chống chiến tranh với những hậu quả bi thảm

 Episode Nine –A Disrespectful Loyalty (May 1970-March 1973)

South Vietnamese forces fighting on their own in Laos suffer a terrible defeat. Massive U.S. air power makes the difference in halting an unprecedented North Vietnamese offensive. After being re-elected in a landslide, Nixon announces Hanoi has agreed to a peace deal. American prisoners of war will finally come home – to a bitterly divided country.
 
Tập 9: Một sự trung thành bất kính (tháng 5 năm 1970-tháng 3 năm 1973)
 
Các lực lượng Nam Việt Nam chiến đấu tại Lào đã bị thất bại nặng nề (Hạ Lào). Sức mạnh không quân của Hoa Kỳ làm cho sự khác biệt trong việc ngăn chặn một cuộc tấn công Bắc Việt chưa từng có. Sau khi được tái tín nhiệm lại trong cuộc bầu cử, Nixon tuyên bố Hà Nội đã đồng ý với một thương thảo hòa bình. Các tù nhân chiến tranh Mỹ cuối cùng sẽ trở về nhà - đến một đất nước bị chia cắt cay đắng.

Episode Ten –The Weight of Memory (March 1973-Onward)

While the Watergate scandal rivets Americans’ attention and forces President Nixon to resign, the Vietnamese continue to savage one another in a brutal civil war. When hundreds of thousands of North Vietnamese troops pour into the south, Saigon descends rapidly into chaos and collapses. For the next 40 years, Americans and Vietnamese from all sides search for healing and reconciliation.
 
Tập mười - Trĩu nặng ký ức (Tháng 3 năm 1973 trở đi)
 
Trong khi vụ bê bối Watergate làm đắm chìm sự chú ý của người Mỹ và buộc Tổng thống Nixon từ chức, người Việt Nam vẫn tiếp tục tàn sát trong cuộc nội chiến tàn bạo. Khi quân đội Bắc Việt đổ tràn xuống miền nam, Sài Gòn suy sụp nhanh chóng vào hỗn loạn và sụp đổ. Trong 40 năm tiếp theo, người Mỹ và người Việt Nam từ mọi phía tìm kiếm phương pháp chữa bệnh và hòa giải.

Tham khảo thêm:

 The VietNam War - Chiến tranh Việt Nam gồm 10 tập dài 18 tiếng của Ken Burns và Lynn Novick:
Một tập phim tài liệu mà PBS cho là tài liệu trung thực nhất về chiến tranh Việt Nam. Sự thật đến nỗi những người lính VNCH không chấp nhận và không muốn chấp nhận theo cái nhìn của họ.
The VietNam War - Chiến tranh Việt Nam gồm 10 tập dài 18 tiếng của Ken Burns và Lynn Novick:
 
Tập 1. "Deja Vu (Bóng ma quá khứ)" (1858-1961).
Tập 2. "Riding the Tiger (Cưỡi lưng cọp)" (1961-1963).
Tập 3. “The River Styx (Bên bờ vực tử thần)” (Tháng 1/1964-tháng 12/1965).
Tập 4. “Resolve (Quyết tâm)” (Tháng 1/1966-tháng 6/1967).
Tập 5. “This is what we do (Chuyện đó là bình thường)” (Tháng 7-12/1967).
Tập 6. “Things fall apart (Tan rã)” (Tháng 1/1968 - tháng 7/1968).
Tập 7. “The veneer of civilization (Vỏ bọc văn minh)” (6/1968- 5/1969).
Tập 8. “A history of the world (Lịch sử thế giới)” (Tháng 4/1969-tháng 5/1970).
Tập 9. “A disrespectful loyalty (Trung thành nhưng bất kính)” (5/1970- 3/1973).
Tập 10. “The weight of memory (Trĩu nặng ký ức)” (Từ 3/1973 về sau)
 
Xem tập 1-2 : vietnam-war-vietnamese
và mua bản quyền phim ở đây
 
 
 KHO ẢNH TƯ LIỆU VỀ CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM
 
 MIỀN BẮC
 
 
 
MIỀN NAM
 
 
 
 
 

  Bình luận của bạn
(*) Họ tên:  
(*) Email:  
(*) Tiêu đề:  
(*) Nội dung:  
Mã: 

Nội dung các bình luận
 

  Các Tin khác
  + Bảo vệ người tiêu dùng (19/05/2018)
  + Gạo-Nông nghiệp (15/05/2018)
  + Hàng thịt (15/05/2018)
  + Rau củ quả (15/05/2018)
  + Nấu ăn-Nghệ thuật ẩm thực (13/05/2018)
  + Bánh kẹo, mứt, chè, đường sữa,… (13/05/2018)
  + Thuốc lá, cigar và đồ hút sách. (13/05/2018)
  + Bia, riệu, đồ uống ,… (13/05/2018)
  + Hàng khô, đồ hộp, thực phẩm chế biến sẵn... (13/05/2018)
  + Chuyên doanh hàng khô-Ngũ cốc, lâm thổ sản,... (13/05/2018)
 
 
Trang chủ Nội quy Liên hệ Lên đầu trang  
Xa lộ thông tin    Cuộc sống    Thăng Long-Hà Nội    Phố Hà Nội    Nét văn hóa    Những giá trị bảo tồn    Cải tạo, tu bổ, bảo tồn    Quy hoạch - Đô thị    Địa ốc-phong thủy    Diễn đàn    Người đẹp    Thời trang    Du lịch    Thể thao-Sức khỏe    Ẩm thực    thư giãn    Mỹ thuật    Âm nhạc    Trang ảnh xưa    Góc chụp ảnh   

vietarch-kiến trúc sáng tạo