36phophuong.vn     
Trang chủ
Xa lộ thông tin
Cuộc sống
Thăng Long-Hà Nội
Phố Hà Nội
Nét văn hóa
Những giá trị bảo tồn
Cải tạo, tu bổ, bảo tồn
Quy hoạch - Đô thị
Địa lý- phong thủy
Diễn đàn
Người đẹp
Thời trang
Du lịch
Sức khỏe
Ẩm thực
thư giãn
Mỹ thuật
Góc học tập
Trang ảnh xưa
 Hà Nội xưa
 Việt Nam xưa
Góc chụp ảnh
Trang chủ > Trang ảnh xưa > Hà Nội xưa >
  Hà Nội xưa qua 36hn Hà Nội xưa qua 36hn , 36phophuong.vn
 
Hà Nội xưa qua 36hn

 Đang trong quá trình cập nhật, hiệu chỉnh còn nhiều sai sót và lỗi mạng nên nhiều vấn đề, chủ đề chưa hoàn thiện, 

 

 

 

 

 

36hn.wordpress.com : 
https://36hn.wordpress.com/category/ha-noi-xua/

Danh mục

Bài học di sản đô thị

MỘT VÒNG HOA GIÁP KIẾN TRÚC HÀ NỘI
https://36hn.wordpress.com/2015/05/24/mot-vong-hoa-giap-kien-truc-ha-noi/
ĐEM CỔNG CHÙA LÁNG CẮM TRƯỚC ĐÌNH KIM LIÊN?
https://36hn.wordpress.com/2015/02/25/dem-cong-chua-lang-cam-truoc-dinh-kim-lien/
“MỘT KIẾN TRÚC LIỆU CÓ ĐƯỢC BẢO TỒN?”
https://36hn.wordpress.com/2015/02/25/mot-kien-truc-lieu-co-duoc-bao-ton/
LẮP CỔNG CHÙA VÀO… CỔNG ĐỀN
https://36hn.wordpress.com/2015/02/25/2265/
SÀI GÒN CHUYỆN ĐỜI CỦA PHỐ: BẢN ĐỒ ÁN DỞ DANG CHỢ BẾN THÀNH
https://36hn.wordpress.com/2015/02/25/sai-gon-chuyen-doi-cua-pho-ban-do-an-do-dang-cho-ben-thanh/
QUÊN BẢO TỒN KIẾN TRÚC XƯA
https://36hn.wordpress.com/2015/02/25/quen-bao-ton-kien-truc-xua/
Ô QUAN CHƯỞNG “THAY ÁO”… QUÁ MỚI ?
https://36hn.wordpress.com/2011/09/30/o-quan-chưởng-thay-ao-qua-mới/

Bản đồ Thăng Long-Hà Nội 

THỬ LÀM RÕ HƠN NHẬN ĐỊNH CỦA GS PHAN HUY LÊ VỀ VỊ TRÍ CẤM THÀNH
https://36hn.wordpress.com/2015/03/06/thu-lam-ro-hon-nhan-dinh-cua-gs-phan-huy-le-ve-vi-tri-cam-thanh/
BẢN ĐỒ HÀ NỘI VÀ KHUNG CẢNH BÊN TRONG THÀNH HÀ NỘI ĐẦU TK19
https://36hn.wordpress.com/2015/01/01/ban-do-ha-noi-va-khung-canh-ben-trong-thanh-ha-noi-dau-tk19/
BẢN ĐỒ THĂNG LONG THEO HỒNG ĐỨC ĐỊA DƯ (1490) – PLAN DE THANG-LONG
https://36hn.wordpress.com/2015/01/01/ban-do-thang-long-theo-hong-duc-dia-du-1490-plan-de-thang-long/

Bộ sưu tập ảnh Hà Nội xưa của cha con ông giáo sử

HÀNG QUÁN VÀ CHỢ HÀ NỘI XƯA
https://36hn.wordpress.com/2015/06/08/hang-quan-va-cho-ha-noi-xua-2/
CHỢ THĂNG LONG-HÀ NỘI XƯA
https://36hn.wordpress.com/2015/06/08/cho-thang-long-ha-noi-xua-2/
HÀ NỘI 36 PHỐ PHƯỜNG
https://36hn.wordpress.com/2015/06/08/ha-noi-36-pho-phuong-2/
ĐẤT KẺ CHỢ – 36 PHỐ PHƯỜNG
https://36hn.wordpress.com/2015/06/08/dat-ke-cho-36-pho-phuong-2/
NGHỆ THUẬT HÀ NỘI XƯA
https://36hn.wordpress.com/2015/06/08/nghe-thuat-ha-noi-xua/
HÀ NỘI NHÌN TỪ TRÊN CAO
https://36hn.wordpress.com/2015/06/08/ha-noi-nhin-tu-tren-cao/
HÀ NỘI NGÀY ĐẦU GIẢI PHÓNG
https://36hn.wordpress.com/2015/06/01/ha-noi-ngay-dau-giai-phong/
NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI
https://36hn.wordpress.com/2015/06/01/ngay-giai-phong-thu-do-ha-noi/
HÀ NỘI XƯA-TÊN ĐỊA DANH THỜI PHÁP THUỘC
https://36hn.wordpress.com/2015/03/03/ha-noi-xua-ten-dia-danh-thoi-phap-thuoc/
HÀ NỘI XƯA (HÀ NỘI NHÌN TỪ TRÊN CAO)
https://36hn.wordpress.com/2015/03/03/ha-noi-xua-ha-noi-nhin-tu-tren-cao/
HOÀNG THÀNH,THĂNG LONG XƯA (3)
https://36hn.wordpress.com/2015/03/03/hoang-thanhthang-long-xua-3/
HOÀNG THÀNH,THĂNG LONG XƯA 2
https://36hn.wordpress.com/2015/03/03/hoang-thanhthang-long-xua-2/
HOÀNG THÀNH,THĂNG LONG XƯA
https://36hn.wordpress.com/2015/03/03/hoang-thanhthang-long-xua/
PHỐ HÀ NỘI XƯA-ẢNH MÀU THỜI GIAN
https://36hn.wordpress.com/2015/03/03/pho-ha-noi-xua-anh-mau-thoi-gian/
SÔNG HỒNG QUA NỘI ĐÔ LỊCH SỬ HÀ NỘI
https://36hn.wordpress.com/2015/03/03/song-hong-qua-noi-do-lich-su-ha-noi/
PHỐ PHƯỜNG HÀ NỘI XƯA
https://36hn.wordpress.com/2015/03/03/pho-phuong-ha-noi-xua/
BỆNH VIỆN, TRƯỜNG HỌC, NHÀ HÁT HÀ NỘI XƯA…
https://36hn.wordpress.com/2015/03/03/benh-vien-truong-hoc-nha-hat-ha-noi-xua/
LỄ HỘI DÂN GIAN HÀ NỘI XƯA
https://36hn.wordpress.com/2015/02/28/le-hoi-dan-gian-ha-noi-xua/
CÀ PHÊ HÀ NỘI CỦA NGƯỜI PHÁP
https://36hn.wordpress.com/2015/02/28/ca-phe-ha-noi-cua-nguoi-phap/
CHÂN DUNG NGƯỜI HÀ NỘI XƯA
https://36hn.wordpress.com/2015/02/28/chan-dung-nguoi-ha-noi-xua/
CON NGƯỜI HÀ NỘI
https://36hn.wordpress.com/2015/02/28/con-nguoi-ha-noi/
CẢNH SINH HOẠT TRÊN PHỐ
https://36hn.wordpress.com/2015/02/28/canh-sinh-hoat-tren-pho/
CHỢ THĂNG LONG-HÀ NỘI XƯA
https://36hn.wordpress.com/2015/02/28/cho-thang-long-ha-noi-xua/
HÀNG QUÁN VÀ CHỢ HÀ NỘI XƯA
https://36hn.wordpress.com/2015/02/28/hang-quan-va-cho-ha-noi-xua/
CHỢ BƯỞI XƯA
https://36hn.wordpress.com/2015/02/28/cho-buoi-xua/
LÀNG BƯỞI XƯA
https://36hn.wordpress.com/2015/02/28/lang-buoi-xua/
VEN ĐÔ VỚI HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP
https://36hn.wordpress.com/2015/02/28/ven-do-voi-hoat-dong-nong-nghiep/
ẢNH HÀ NỘI XƯA NHÀ THỜ LỚN
https://36hn.wordpress.com/2015/02/28/anh-ha-noi-xua-nha-tho-lon/
ĐẤT KẺ CHỢ – 36 PHỐ PHƯỜNG
https://36hn.wordpress.com/2015/02/25/dat-ke-cho-36-pho-phuong/
PANO HÀ NỘI XƯA
https://36hn.wordpress.com/2015/02/25/pano-ha-noi-xua/
HÀ NỘI 36 PHỐ PHƯỜNG
CHÙA,ĐỀN,ĐÌNH,PHỦ, ĐIỆN, MIẾU XƯA Ở HÀ NỘI.(2-CHÙA)
https://36hn.wordpress.com/2014/12/31/chuadendinhphu-dien-mieu-xua-o-ha-noi-2/
CHÙA,ĐỀN,ĐÌNH,PHỦ, ĐIỆN, MIẾU XƯA Ở HÀ NỘI.(1-ĐÌNH, ĐỀN, MIẾU)
https://36hn.wordpress.com/2014/12/31/chuadendinhphu-dien-mieu-xua-o-ha-noi-1/
TRẺ EM HÀ NỘI XƯA
https://36hn.wordpress.com/2014/12/30/tre-em-ha-noi-xua/

Bưu ảnh tô màu

BƯU ẢNH TÔ MÀU-CẢNH QUAN HỒ GƯƠM VỚI NHỮNG CÔNG TRÌNH (2)
https://36hn.wordpress.com/2015/02/25/buu-anh-to-mau-canh-quan-ho-guom-voi-nhung-cong-trinh-2/
BƯU ẢNH TÔ MÀU-CẢNH QUAN HỒ GƯƠM VỚI NHỮNG CÔNG TRÌNH
https://36hn.wordpress.com/2014/12/16/buu-anh-to-mau-canh-quan-ho-guom-voi-nhung-cong-trinh/
BƯU ẢNH TÔ MÀU-CHỢ HÀ NỘI XƯA
https://36hn.wordpress.com/2015/02/25/buu-anh-to-mau-cho-ha-noi-xua/
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG Ở HÀ NỘI XƯA
https://36hn.wordpress.com/2015/02/13/giao-thong-o-ha-noi-xua/
HÀ NỘI XƯA QUA ẢNH TÔ MẦU ( CUỘC SỐNG VEN HÀ NỘI XƯA )
https://36hn.wordpress.com/2015/02/13/ha-noi-xua-qua-anh-to-mau-cuoc-song-ven-ha-noi-xua/
HÀ NỘI XƯA QUA ẢNH TÔ MẦU ( CUỘC SỐNG HÀ NỘI XƯA )
https://36hn.wordpress.com/2015/02/13/ha-noi-xua-qua-anh-to-mau-cuoc-song-ha-noi-xua/
BƯU ẢNH TÔ MÀU –CẦU LONG BIÊN VÀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG BÊN SÔNG HỒNG
https://36hn.wordpress.com/2015/01/10/buu-anh-to-mau-cau-long-bien-va-nhung-hoat-dong-ben-song-hong/
BƯU ẢNH TÔ MÀU – PHỐ PHƯỜNG HÀ NỘI XƯA
https://36hn.wordpress.com/2015/01/04/buu-anh-to-mau-pho-phuong-ha-noi-xua/
BƯU ẢNH TÔ MÀU – CÔNG TRÌNH TẠI HÀ NỘI THỜI PHÁP THUỘC
https://36hn.wordpress.com/2015/01/02/buu-anh-mau-cong-trinh-tai-ha-noi-thoi-phap-thuoc/

BƯU ẢNH TÔ MẦU-HÀ NỘI
https://36hn.wordpress.com/2014/12/11/buu-anh-to-mau-ha-noi/

BỨC ẢNH ĐƯỢC TÔ MÀU CỦA NHÀ NHIẾP ẢNH GIA VÕ AN NINH
https://36hn.wordpress.com/2014/12/11/buc-anh-duoc-to-mau-cua-nha-nhiep-anh-gia-vo-an-ninh/

BƯU ẢNH TÔ MÀU-BẮC KỲ
https://36hn.wordpress.com/2015/01/02/buu-anh-to-mau-bac-ky-4/
BƯU ẢNH TÔ MẦU-BÁC KỲ (2)
https://36hn.wordpress.com/2014/12/10/buu-anh-to-mau-bac-ky-3/

BƯU ẢNH TÔ MÀU-MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
https://36hn.wordpress.com/2015/02/24/buu-anh-to-mau-mien-trung-va-tay-nguyen/

009.BƯU ẢNH TÔ MÀU-MIỀN NAM
https://36hn.wordpress.com/2015/01/02/009-buu-anh-to-mau-mien-nam/
BƯU ẢNH TÔ MÀU-MIỀN NAM(2)
https://36hn.wordpress.com/2014/12/10/buu-anh-to-mau-mien-nam/

BƯU ẢNH TÔ MẦU – SÀI GÒN
https://36hn.wordpress.com/2014/12/16/sai-gon/

BƯU ẢNH TÔ MÀU-NGHỆ THUẬT
https://36hn.wordpress.com/2014/12/20/buu-anh-to-mau-nghe-thuat/
BƯU ẢNH TÔ MÀU-CUỘC SỐNG VÀ NGHỀ NGHIỆP XƯA
https://36hn.wordpress.com/2014/12/20/buu-anh-to-mau-cuoc-song-va-nghe-nghiep-xua/
BƯU ẢNH TÔ MÀU-CUỘC SỐNG PHỤ NỮ XƯA
https://36hn.wordpress.com/2014/12/20/buu-anh-to-mau-cuoc-song-phu-nu-xua/
BƯU ẢNH TÔ MÀU-ĐỜI SỐNG SINH HOẠT THỜI PHÁP THUỘC(3)
https://36hn.wordpress.com/2014/12/16/buu-anh-to-mau-doi-song-sinh-hoat-thoi-phap-thuoc3/
BƯU ẢNH TÔ MÀU-ĐỜI SỐNG SINH HOẠT THỜI PHÁP THUỘC(2)
https://36hn.wordpress.com/2014/12/16/buu-anh-to-mau-thoi-phap-thuoc-doi-song-sinh-hoat-2/
BƯU ẢNH TÔ MÀU-ĐỜI SỐNG SINH HOẠT THỜI PHÁP THUỘC(1)
https://36hn.wordpress.com/2014/12/16/buu-anh-to-mau-doi-song-sinh-hoat-thoi-phap-thuoc1/

BƯU ẢNH TÔ MẦU – HOẠT ĐỘNG QUÂN SỰ
https://36hn.wordpress.com/2014/12/15/buu-anh-to-mau-hoat-dong-quan-su/

BƯU ẢNH TÔ MẦU – VUA QUAN VÀ SINH HOẠT CUNG ĐÌNH NHÀ NGUYỄN
https://36hn.wordpress.com/2014/12/11/buu-anh-to-mau-vua-quan-va-sinh-hoat-cung-dinh-nha-nguyen/

Di tích, danh lam thắng cảnh

KHÁM PHÁ NHỮNG NGÔI CHÙA CỔ TRÊN ĐẤT THĂNG LONG
https://36hn.wordpress.com/2011/10/31/kham-pha-những-ngoi-chua-cổ-tren-dất-thang-long/

Hà Nội xưa

HÀ NỘI NHÌN TỪ TRÊN CAO (KHU VỰC HỒ GƯƠM-TRÀNG TIỀN-ĐỒN THỦY-KHU PHỐ CỔ)
https://36hn.wordpress.com/2015/06/08/ha-noi-nhin-tu-tren-cao-khu-vuc-ho-guom-trang-tien-don-thuy-khu-pho-co/
HÀ NỘI NHÌN TỪ TRÊN CAO (KHU VỰC BA ĐÌNH-CỬA NAM-GA HÀNG CỎ XƯA)
https://36hn.wordpress.com/2015/06/08/ha-noi-nhin-tu-tren-cao-khu-vuc-ba-dinh-cua-nam-ga-hang-co-xua/
HÀ NỘI NHÌN TỪ TRÊN CAO (KHU PHỐ CỔ – KHU PHỐ NGƯƠNG BẢN ĐỊA)
https://36hn.wordpress.com/2015/06/08/ha-noi-nhin-tu-tren-cao-khu-pho-co-khu-pho-nguong-ban-dia/
CẬN CẢNH ‘CƠN GHIỀN’ MÔ TÔ CỦA THIẾU NỮ HÀ NỘI XƯA
https://36hn.wordpress.com/2015/06/08/can-canh-con-ghien-mo-to-cua-thieu-nu-ha-noi-xua/
36 PHỐ PHƯỜNG HÀ NỘI 100 NĂM TRƯỚC
https://36hn.wordpress.com/2015/06/06/36-pho-phuong-ha-noi-100-nam-truoc/
NHỮNG HÌNH ẢNH CỰC CHẤT VỀ HÀ NỘI NĂM 1979
https://36hn.wordpress.com/2015/06/03/nhung-hinh-anh-cuc-chat-ve-ha-noi-nam-1979/
HÌNH ẢNH HÀ NỘI GIẢN DỊ NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ 20
https://36hn.wordpress.com/2015/05/29/hinh-anh-ha-noi-gian-di-nhung-nam-dau-the-ky-20/
BỒI HỒI NHỚ LẠI CHỢ HÀ NỘI 20 NĂM TRƯỚC ( KHOẢNG NHỮNG NĂM 1990)
https://36hn.wordpress.com/2015/05/27/boi-hoi-nho-lai-cho-ha-noi-20-nam-truoc-khoang-nhung-nam-1990/
HÀ NỘI RỢP BÓNG CÂY NHỮNG NĂM 1990
https://36hn.wordpress.com/2015/03/25/ha-noi-rop-bong-cay-nhung-nam-1990/
ẢNH HIẾM: HÀ NỘI THỜI KỲ HUY HOÀNG 1873 – 1888 (2)
https://36hn.wordpress.com/2015/01/15/anh-hiem-ha-noi-thoi-ky-huy-hoang-1873-1888-2/
ẢNH HIẾM: HÀ NỘI THỜI KỲ HUY HOÀNG 1873 – 1888 (1)
https://36hn.wordpress.com/2015/01/15/anh-hiem-ha-noi-thoi-ky-huy-hoang-1873-1888-1/
TỪ CHUYỂN ĐỔI ĐẾN PHÁ HỦY THÀNH HÀ NỘI THẾ KỶ XIX
https://36hn.wordpress.com/2015/01/01/tu-chuyen-doi-den-pha-huy-thanh-ha-noi-the-ky-xix/
THÀNH HÀ NỘI TỪ 1880 ĐẾN 1930 (2)
https://36hn.wordpress.com/2015/01/01/thanh-ha-noi-tu-1880-den-1930-2/
THÀNH HÀ NỘI TỪ 1880 ĐẾN 1930
https://36hn.wordpress.com/2015/01/01/thanh-ha-noi-tu-1880-den-1930/
NGẮM HÀ NỘI XƯA QUA KHOẢNH KHẮC TUỔI THƠ TUYỆT ĐẸP
https://36hn.wordpress.com/2014/12/30/ngam-ha-noi-xua-qua-khoanh-khac-tuoi-tho-tuyet-dep/
CHỢ XƯA Ở HÀ NỘI
https://36hn.wordpress.com/2014/12/30/cho-xua-o-ha-noi/
HÀ NỘI XƯA (PHỤ NỮ HÀ THÀNH TÓC DÀI, MẶC ÁO YẾM, HÚT THUỐC LÀO)
https://36hn.wordpress.com/2014/12/30/ha-noi-xua-phu-nu-ha-thanh-toc-dai-mac-ao-yem-hut-thuoc-lao/
100 NĂM VÀ “NHỮNG LỚP VĂN HÓA CHỒNG LÊN NHAU” TRÊN PHỐ HÀ NỘI
https://36hn.wordpress.com/2014/12/29/100-nam-va-nhung-lop-van-hoa-chong-len-nhau-tren-pho-ha-noi/

Hà Nội xưa và nay

HÀ NỘI QUA 3 THẾ KỶ
https://36hn.wordpress.com/2015/05/05/ha-noi-qua-3-the-ky/
XƯA VÀ NAY -NHỮNG CÔNG TRÌNH NẰM BÊN TRÁI ĐỀN BÀ KIỆU
https://36hn.wordpress.com/2015/02/27/xua-va-nay-nhung-cong-trinh-nam-ben-trai-den-ba-kieu/
HÀ NỘI – XƯA VÀ NAY – QUẢNG TRƯỜNG ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC
https://36hn.wordpress.com/2014/12/19/ha-noi-xua-va-nay-quang-truong-dong-kinh-nghia-thuc/
CẢNH QUAN VEN HỒ GƯƠM XƯA VÀ NAY
https://36hn.wordpress.com/2014/12/19/canh-quan-ven-ho-guom-xua-va-nay/

Việt Nam xưa ( chủ yếu Miền Bắc)

ẢNH MÀU CỰC HIẾM VỀ MIỀN BẮC VIỆT NAM NĂM 1967
https://36hn.wordpress.com/2015/06/03/anh-mau-cuc-hiem-ve-mien-bac-viet-nam-nam-1967/
HÌNH ẢNH ÍT BIẾT VỀ MIỀN BẮC VIỆT NAM TRƯỚC 1975
https://36hn.wordpress.com/2015/06/03/hinh-anh-it-biet-ve-mien-bac-viet-nam-truoc-1975/
MIỀN BẮC VIỆT NAM 1965 TRONG ẢNH CỦA ROMANO CAGNONI
https://36hn.wordpress.com/2015/06/03/mien-bac-viet-nam-1965-trong-anh-cua-romano-cagnoni/
CUỘC SỐNG VIỆT NAM HƠN 100 NĂM TRƯỚC
https://36hn.wordpress.com/2015/05/29/cuoc-song-viet-nam-hon-100-nam-truoc/
ẢNH HIẾM VỀ PHỤ NỮ NÔNG THÔN VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ 20
https://36hn.wordpress.com/2015/05/29/anh-hiem-ve-phu-nu-nong-thon-viet-nam-dau-the-ky-20/
100 NĂM MIỀN BẮC VIỆT NAM QUA ẢNH
https://36hn.wordpress.com/2015/03/10/100-nam-mien-bac-viet-nam-qua-anh/

Biên tập 36phophuong.vn


  Bình luận của bạn
(*) Họ tên:  
(*) Email:  
(*) Tiêu đề:  
(*) Nội dung:  
Mã: 

Nội dung các bình luận
 

  Các Tin khác
  + Thực hành thờ tín ngưỡng thờ mẫu xưa (09/12/2017)
  + Những hình ảnh quý giá về việt nam trên tạp chí Pháp năm 1889 (08/12/2017)
  + Trung thu hai miền đến thời bao cấp sau thống nhất đất nước (05/10/2017)
  + Ảnh cực hiếm về Tết Trung thu Hà Nội thập niên 1920-1930 (05/10/2017)
  + Thú chơi và bầy cỗ tết trung thu xưa (05/10/2017)
  + Không khí Trung thu trên phố Hà Nội xưa (05/10/2017)
  + Những bức ảnh màu đầu tiên ghi lại cảnh trung thu trên phố Hà Nội xưa (05/10/2017)
  + Những hình ảnh về trung thu xưa khiến nhiều người thổn thức (05/10/2017)
  + Chùa Hương xưa (30/06/2017)
  + Hà Đông thuở ấy (09/05/2017)
 
 
Trang chủ Nội quy Liên hệ Lên đầu trang  
Xa lộ thông tin    Cuộc sống    Thăng Long-Hà Nội    Phố Hà Nội    Nét văn hóa    Những giá trị bảo tồn    Cải tạo, tu bổ, bảo tồn    Quy hoạch - Đô thị    Địa lý- phong thủy    Diễn đàn    Người đẹp    Thời trang    Du lịch    Sức khỏe    Ẩm thực    thư giãn    Mỹ thuật    Góc học tập    Trang ảnh xưa    Góc chụp ảnh   

vietarch-kiến trúc sáng tạo