36phophuong.vn      TIn tuc su kien
Trang chủ
Cổng Thông Tin
 Bảng tin Phố Cổ
 Phố cổ Hà Nội
 76 tuyến phố cổ
 Cộng đồng
Tiện ích
.
.
Phố cổ online
Phố Chuyên Doanh
Đô Thị Lịch Sử
Làng truyền thống
Cuộc sống
Nét văn hóa
Di sản
Bảo tồn
Du lịch
Ẩm thực
Âm nhạc
Thời trang
Hà Nội xưa
Góc Ảnh
Trang chủ > Cổng Thông Tin > Cộng đồng >
  Hiến chương Washington 1987 Hiến chương Washington 1987 , 36phophuong.vn
 
Hiến chương Washington 1987

Văn kiện đã được thông qua tại cuộc họp tháng 10-1987 của Đại Hội đồng ICOMOS ở Washington. DC, và thường được gọi là ''Hiến chương Washington''. 

Lời mở đầu và định nghĩa 
Mọi cộng đồng đô thị trên thế giới, hoặc là cứ dần dần mà phát triển lên theo thời gian hoặc là đã được tính toán để tạo dựng lên, đều biểu hiện tính đa dạng của các xã hội xuyên suốt lịch sử. 
Hiến chương này quan tâm đến các khu vực đô thị lịch sử, cả rộng lớn đến nhỏ bé, bao gồm các đô thị, thị xã, thành hố và các trung tâm hoặc khu phố lịch sử cùng với môi trường tự nhiên và nhân tạo của chúng. Ngoài vai trò là chứng tích lịch sử, những khu vực đó còn là hiện thân của các giá trị của những văn hoá đô thị truyền thống. Ngày nay nhiều khu vực như thế đang bị đe doạ, bị xuống cấp, bị hư hỏng thậm chí còn bị huỷ hoại do tác động của sự phát triển đô thị đang nối gót công nghiệp hoá trong các xã hội ở khắp nơi trên thế giới. 
Trước tình thế bi thảm đó, mà thường hay dẫn đến những mất mát không gì bù đắp được về văn hoá, xã hội và cả kinh tế, Hội đồng quốc tế Di tích và Di chỉ ICOMOS thấy cần thiết phải biên soạn ra một hiến chương quốc tế về các thành phố lịch sử và các khu vực đô thị bổ sung cho ''Hiến chương quốc tế về Bảo vệ và Trùng tu Di tích và Di chỉ'', thường được gọi là ''Hiến chương Venice''. Văn bản mới này xác định các nguyên tắc, mục tiêu, và những phương pháp cần thiết để bảo vệ các thành phố và các khu vực đô thị lịch sử. Văn bản này cũng tìm cách thúc đẩy tính hài hoà của cả cuộc sống cá nhân lẫn cuộc sống cộng đồng ở các khu vực đó và khuyến khích việc bảo vệ các tài sản văn hoá đó, dù chỉ khiêm tốn thôi, vốn đã tạo thành ký ức của nhân loại. 
Như đã nêu ra trong văn kiện UNESCO ''Khuyến nghị về việc Gìn giữ các khu vực lịch sử và vai trò của những khu vực đó trong cuộc sống đương đại'' (Warsaw - Nairobi, 1979), và cả trong những văn kiện quốc tế khác, ''việc bảo vệ các thành phố lịch sử và các khu đô thị'' cần được hiểu là những bước cần thiết để bảo vệ, bảo tồn và trùng tu những thành phố và khu vực như thế cũng như là để phát triển và thích ứng những thành phố, khu vực đó vào đời sống đương đại. 

Nguyên tắc và mục tiêu 
Để đạt được hiệu quả cao nhất, việc bảo vệ các thành phố và các khu đô thị lịch sử khác phải là bộ phận hữu cơ của một hệ thống cố kết các chính sách phát triển kinh tế và xã hội và phải được quan tâm trong các kế hoạch đô thị hoá ở tất cả các cấp. 
Các giá trị cần phải được bảo vệ bao gồm tính lịch sử của thành phố hoặc khu đô thị và tất cả các yếu tố vật chất và tinh thần biểu thị tính chất đó, đặc biệt là: 
a. Mẫu hình đô thị được xác định bởi mạng đường phố và các lô, mảnh; 
b. Mối quan hệ giữa các không gian: không gian xây dựng, không gian xanh và không gian thoáng mở; 
c Hình và dáng (bên trong và bên ngoài) các toà nhà, như đã được xác định qua tỷ lệ, kích thước, phong cách, kiểu cấu trúc, vật liệu, màu sắc và trang trí; 
d. Mối quan hệ giữa thành phố và khu đô thị và khung cảnh xung quanh, cả tự nhiên lẫn nhân tạo; 
e. Các chức năng khác nhau mà thành phố hoặc khu đô thị đã giữ trong tiến trình lịch sử. 
Mọi đe dọa các giá trị này sẽ làm tổn thương tính xác thực của thành phố hoặc khu đô thị lịch sử. 
Sự tham gia và liên đới của cư dân thành phố và khu đô thị là thiết yếu cho sự thành công của chương trình bảo vệ và cần phải được khuyến khích. Việc bảo vệ các thành nhố và khu đô thị lịch sử trước hết là mối quan tâm của cư dân các 
nơi đó. 
Việc bảo vệ trong một thành phố hoặc khu đô thị lịch sử đòi hỏi phải thận trọng, có phương pháp và chặt chẽ, tránh mọi sự cứng nhắc giáo điều mà phải quan tâm đến những vấn đề rắc rối cụ thể ở mỗi  trường hợp riêng. 

Phương pháp và công cụ 
Việc lên kế hoạch và bảo vệ các thành phố và khu đô thị lịch sử phải được tiến hành  sau khi đã có những nghiên cứu đa ngành: 
•  Các kế hoạch bảo vệ cần phải bao gồm một phân tích các cứ liệu về khảo cổ học, sử học, kiến trúc, kỹ thuật, xã hội học và kinh tế học. 
•  Các mục tiêu chính của kế hoạch bảo vệ phải được xác định rõ ràng cũng như các biện pháp pháp luật, hành chính và tài chính cần thiết để đạt các mục tiêu đó. 
•  Kế hoạch bảo vệ cần nhằm vào việc bảo đảm một quan hệ hài hoà giữa các khu đô thị lịch sử và toàn bộ thành phố. 
•  Kế hoạch bảo vệ cần phải xác định toà nhà nào cần bảo vệ, toà nhà nào cần phải bảo tồn dưới một số điều kiện nào đó, và toà nhà nào trong những tình huống đặc biệt cần phải phá huỷ. 
•  Trước khi có bất kỳ một sự can thiệp nào, tình trạng hiện tồn trong khu vực cần phải lên hồ sơ đầy đủ toàn diện. 
•  Kế hoạch bảo vệ cần phải được sự ủng hộ của cư dân sống trong khu vực. 
Trong khi chờ đợi kế hoạch bảo vệ được chấp nhận, mọi hoạt động bảo vệ cần thiết phải được tiến hành phù hợp với nguyên tắc và mục tiêu của Hiến chương này và Hiến chương Venice. 
Cứ tiếp tục bảo quản là việc thiết yếu để có thể bảo vệ được hữu hiệu thành phố hoặc khu đô thị lịch sử. 
Những chức năng mới và các mạng kết cấu hạ tầng do đời sống đương đại đòi hỏi phải thích hợp với đặc trưng của thành phố lịch sử. 
Việc thích ứng các khu vực này với đời sống đương đại đòi hỏi phải định vị hoặc cải biến thận trọng các tiện nghi dịch vụ công cộng. 
Việc sửa sang đổi mới nhà ở phải là một trong những mục tiêu cơ bản của bảo vệ. 
Khi cần thiết phải xây dựng những toà nhà mới hoặc sửa đổi các toà nhà hiện tồn thì cách tổ chức không gian hiện tồn phải được tôn trọng, đặc biệt là về tỷ lệ và kích cỡ các lô, khoảnh. 
Việc đưa các yếu tố đương đại vào mà hài hoà được với tổng thể khung cảnh là có thể chấp nhận, bởi vì những yếu tố mới đó có thể góp phần làm cho khu vực thêm phong phú. 
Cần phải mở rộng hiểu biết lịch sử của thành phố và khu đô thị lịch sử thông qua các cuộc khai quật khảo cổ và bảo tồn thích đáng các phát hiện đó mà không làm hỏng tổ chức chung của khung cảnh đô thị 
Xe cộ đi lại trong một thành phố hoặc khu đô thị lịch sử phải có quy định rõ ràng và phải ấn định những khu vực đỗ xe để không phá hỏng kết cấu hoặc khung cảnh lịch sử của thành phổ hoặc khu đô thị đó. 
Khi việc hoạch định đô thị hoặc vùng có bao hàm việc xây dựng hệ thống xa lộ thì các xa lộ không được chạy xuyên qua thành phố hoặc khu đô thị lịch sử, mà chỉ được tiếp cận thôi và làm cho việc xuất nhập thành phố hoặc khu đô thị đó được dễ dàng. 
Các thành phố lịch sử phải được bảo vệ chống thiên tai và những rầy rà phiền toái chẳng hạn như ô nhiễm, rung động để bảo đảm việc giữ gìn di sản cũng như an sinh và hạnh phúc của cư dân. 
Các biện pháp phòng chống thiên tai hoặc tu sửa sau các thiên tai phải thích ứng với tính chất đặc thù của từng hạng mục. 
Để khuyến khích sự tham gia và nhập cuộc của cư dân thành phố và khu đô thị lịch sử cần phải xây dựng một chương trình thông tin đại cương cho họ, bắt đầu từ trẻ em ở tuổi đến trường. 
Cần phải tổ chức đào tạo chuyên môn cho mọi ngành nghề liên quan đến bảo vệ. 

Nguồn tin: Viện bảo tồn di tích sưu tầm


  Bình luận của bạn
(*) Họ tên:  
(*) Email:  
(*) Tiêu đề:  
(*) Nội dung:  
Mã: 
99586

Nội dung các bình luận
 

  Các Tin khác
  + Thông báo (29/03/2023)
  + Thăng Long-Hà Nội 1000 năm văn hiến (08/09/2022)
  + Ngõ Hài Tượng (08/09/2022)
  + Phố Lãn Ông (08/09/2022)
  + Hàng Bạc - còn đó tinh hoa phố nghề (08/09/2022)
  + Phố Hàng Cuốc (08/09/2022)
  + Các giá trị của phố cổ Hà Nội -bài 2 (08/09/2022)
  + Các giá trị của phố cổ Hà Nội - bài 1 (08/09/2022)
  + Tên đường phố theo dòng lịch sử (08/09/2022)
  + Tên phố và công viên Hà Nội trước năm 1954 (08/09/2022)
 
 
Trang chủ Nội quy Liên hệ Lên đầu trang  
Cổng Thông Tin    Tiện ích    .    .    Phố cổ online    Phố Chuyên Doanh    Đô Thị Lịch Sử    Làng truyền thống    Cuộc sống    Nét văn hóa    Di sản    Bảo tồn    Du lịch    Ẩm thực    Âm nhạc    Thời trang    Hà Nội xưa    Góc Ảnh   

 Fanpage Phố cổ Hà Nội    

 
 
 

 


 PHỐ HÀNG CHUYÊN DOANH ONLINE: Dành cho các Chủ Shop VIP

 

 

 

Lên đầu trang

 

 

 

Lên đầu trang