36phophuong.vn      TIn tuc su kien
Trang chủ
Cổng Thông Tin
 Bảng tin Phố Cổ
 Phố cổ Hà Nội
 76 tuyến phố cổ
 Cộng đồng
Tiện ích
.
.
Phố cổ online
Phố Chuyên Doanh
Đô Thị Lịch Sử
Làng truyền thống
Cuộc sống
Nét văn hóa
Di sản
Bảo tồn
Du lịch
Ẩm thực
Âm nhạc
Thời trang
Hà Nội xưa
Góc Ảnh
Trang chủ > Cổng Thông Tin > Bảng tin Phố Cổ >
  Quyết Định Phê Duyệt: QUY HOẠCH BẢO VỆ, TÔN TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KHU PHỐ CỔ HÀ NỘI (70/BXD/KT-QH) ) Quyết Định Phê Duyệt: QUY HOẠCH BẢO VỆ, TÔN TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KHU PHỐ CỔ HÀ NỘI (70/BXD/KT-QH) ) , 36phophuong.vn
 
Quyết Định Phê Duyệt: QUY HOẠCH BẢO VỆ, TÔN TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KHU PHỐ CỔ HÀ NỘI (70/BXD/KT-QH)  )

 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan, Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Giám đốc các Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chính, Sở Nhà đất và các Sở khác có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

 

 

 

 

BỘ XÂY DỰNG
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 70/BXD/KT-QH
Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 1995
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH BẢO VỆ, TÔN TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KHU PHỐ CỔ HÀ NỘI
(Thành phố Hà Nội)
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
- Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30/12/1992 và Nghị định 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ và cơ quan ngang Bộ;
- Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 3/4/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
- Căn cứ quyết định 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;
- Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 37501/KTN ngày 5/7/1994 về việc uỷ nhiệm Bộ trưởng Bộ Xây dựng thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết một số khu vực quan trọng của Thủ đô Hà Nội;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Chủ tịch Hội đồng kiến trúc-Quy hoạch- Bộ Xây dựng.
QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU 1- Phê duyệt Định hướng Quy hoạch bảo vệ, tôn tạo và phát triển khu phố cổ Hà Nội do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội trình (tại Tờ trình số 51/UB ngày 8/12/1994), kèm theo hồ sơ quy hoạch bảo vệ, tôn tạo và phát triển Khu phố cổ Hà Nội do Viện Quy hoạch Đô thị- Nông thôn- Bộ Xây dựng lập với nội dung chủ yếu sau:
1/ Phạm vi nghiên cứu quy hoạch:
1.1- Khu phố cổ Hà Nội thuộc địa phận 8 phường Quận Hoàn Kiếm có ranh giới được quy hoạch tổng thể xây dựng thành phố Hà Nội xác định:
• Phía Bắc là đường Hàng Đậu;
• Phía Tây là đường Phùng Hưng;
• Phía Nam là đường Hàng Bông, Hàng Gai, Cầu Gỗ và Hàng Thùng;
• Phía Đông là đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật.
1.2 Tổng diện tích quy hoạch khu phố cổ khoảng 100 ha
2/ Về quan điểm quy hoạch bảo vệ, tôn tạo và phát triển khu phố cổ Hà Nội
Việc bảo vệ, tôn tạo và phát triển khu phố cổ Hà Nội phải đảm bảo các nguyên tắc đã quy định tại Điều 11 Điều lệ quản lý xây dựng Thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định 106/QĐ-ĐT ngày 20/6/1992; Thông báo số 72/UB-TW ngày 26/5/1994 của Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam; Cụ thể không nhất thiết phải giữ gìn nguyên vẹn tất cả các công trình đã có, mà là giữ gìn cho được phong cách và tâm hồn đặc hữu của cả một khu phố cổ rộng lớn, đồng thời đáp ứng những yêu cầu về môi trường sinh sống của đô thị hiện đại.
3/ Về phân khu bảo vệ, tôn tạo và quy hoạch phát triển khu phố cổ Hà Nội
3.1. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch được phân chia hai khu vực bảo vệ, tôn tạo đặc trưng như sau:
a. Khu bảo vệ, tôn tạo cấp I, được giới hạn bởi đường phố Hàng Chiếu, Hàng Bạc, Trần Nhật Duật, Hàng Mắm và Hàng Đào có diện tích khoảng 19 ha;
b. Khu bảo vệ, tôn tạo cấp II, bao gồm phần còn lại trong khu phố cổ có diện tích khoảng 81 ha.
3.2. Để phục vụ cho việc cải tạo và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và tổ chức mạng lưới các công trình hạ tầng xã hội phục vụ sinh hoạt hàng ngày và định kỳ của nhân dân, khu phố cổ Hà Nội được chia thành ba cụm dân cư, trên cơ sở lấy các chợ hoặc đường phố thương mại hiện có làm trung tâm khu vực: cụm Đồng Xuân, chợ Hàng Da và Hàng Bè, với quy mô mỗi cụm khoảng 20.000 dân. Gắn kết các cụm dân cư trên là trục trung tâm thương mại- dịch vụ gồm: Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Lương Văn Can, Hàng Cân và Hàng Lược, phục vụ trực tiếp cho khu phố cổ và toàn thành phố.
4. Về nội dung định hướng bảo vệ tôn tạo và phát triển khu phố cổ Hà Nội.
4.1- Về định hướng bảo vệ tôn tạo khu phố cổ
Việc bảo vệ, tôn tạo khu phố cổ phải đảm bảo:
- Giữ nguyên mạng lưới đường (Không mở rộng, không thu hẹp) trong chỉ giới xây dựng cũ;
- Giữ nguyên và phục chế các công trình hoặc cụm công trình có giá trị lịch sử, văn hoá, kiến trúc như đình, chùa, nhà thờ, nhà ở cổ (có danh mục kèm theo):
- Những công trình chưa được đánh giá xếp hạng phải được tiếp tục nghiên cứu bổ sung để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định.
- Phạm vi bảo vệ các công trình di tích lịch sử, văn hoá theo quy định của pháp luật;
- Giữ gìn phong cách kiến trúc đặc hữu của khu phố cổ như: chiều cao các lớp nhà ngoài mặt phố phải từ ba tầng trở xuống, mái ngói ta, mặt bằng nhà hình ống có sân chơi, hình thức kiến trúc mặt tiền, sử dụng vật liệu truyền thống và hoạ tiết trang trí phải phù hợp với cảnh quan cổ xung quanh.
- Đối với cây xanh, vườn hoa đã có từ lâu đời phải được phân loại, xếp hạng và bảo vệ giữ gìn.
4.2- Về định hướng cải tạo và phát triển khu phố cổ
- Việc cải tạo và phát triển các ô phố, đường phố phải được tiến hành theo các dự án đầu tư, trên cơ sở đảm bảo công trình xây dựng mới phải phù hợp với khung cảnh khu phố cổ hiện hữu; có biện pháp giãn dân thích hợp để mật độ xây dựng của mỗi ô phố không vượt quá 70% và mật độ dân số không quá 800 người/ha.
- Chiều cao các công trình lớp sau mặt phố không được vượt quá 4 tầng hoặc 16 m.
- Thống nhất với các giải pháp hiện đại hoá cơ sở hạ tầng hiện có như: giao thông, cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, vệ sinh phân rác, các bãi đỗ xe và việc tổ chức sắp xếp cải tạo và xây dựng hệ thống các công trình nhà ở phục vụ công cộng như: thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, cơ quan hành chính sự nghiệp, các sân nghỉ cây xanh cho trẻ em và người lớn trong đồ án quy hoạch khu phố cổ.
- Tăng chỉ tiêu diện tích cây xanh từ 0,5 m2/ng lên 1,5 m2/ng.
5/ Quy hoạch bảo vệ, tôn tạo và phát triển khu phố cổ cần lưu ý các điểm sau:
- Trên cơ sở định hướng quy hoạch bảo vệ tôn tạo và phát triển khu phố cổ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành Điều lệ quản lý bảo vệ, tôn tạo và phát triển khu phố cổ.
- Lập và triển khai các dự án bảo vệ, tôn tạo và phát triển cho từng ô phố, đường phố, mạng lưới các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội.
- Đối với việc bảo vệ, tôn tạo các công trình, các ô phố và đường phố trước hết cho lập và thực hiện dự án thí điểm để rút kinh nghiệm, sau đó triển khai các dự án khác trong toàn khu phố cổ.
ĐIỀU 2- Giao cho Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội:
- Tổ chức công bố Đồ án quy hoạch bảo vệ, tôn tạo và phát triển khu phố cổ Hà Nội để nhân dân biết và thực hiện.
- Chỉ đạo việc thực hiện cụ thể hoá những định hướng của đồ án quy hoạch bảo vệ tôn tạo và phát triển khu phố cổ thành các dự án đầu tư và chương trình hành động phù hợp với điều kiện địa phương;
- Phối hợp chặt chẽ các Bộ, Ngành liên quan, động viên các nguồn vốn trong nước, đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn vốn nước ngoài để thực hiện cải tạo và phát triển khu phố cổ theo quy hoạch được duyệt.
ĐIỀU 3- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan, Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Giám đốc các Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chính, Sở Nhà đất và các Sở khác có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
 
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c)
- VP Chính phủ (để báo cáo)
- UBND Thành phố Hà Nội
- KTS trưởng Thành phố
- Sở Xây dựng
- Sở Giao thông công chính
- Sở Nhà đất
- UBND Quận Hoàn Kiếm
- UBKH Nhà nước
- UBNN về HTĐT
- Bộ Văn hoá thông tin
- Bộ Tài chính
- Tổng cục địa chính
- Lưu VP, Vụ QLKTQH
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Ngô Xuân Lộc
 
DANH SÁCH
CÁC CÔNG TRÌNH DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ TÔN GIÁO TÍN NGƯỠNG ĐÃ ĐƯỢC BỘ VĂN HOÁ CÔNG NHẬN.
(Phụ lục kèm theo QĐ số: 70/BXD/KTQH ngày 30/3/1995)
STT
Tên công trình di tích
Địa điểm
Quyết định số, ngày
1
2
3
4
 
Các công trình di tích đã có quyết định
 
 
1
Đền Bạch Mã
76 Hàng Buồm
235QĐ 12/12/86
2
Đền Ngọc Sơn, Cầu Thê Húc
(Quần thể kiến trúc) Hồ
92QĐ 10/7/80
3
Ô Quan Chưởng
Hàng Chiếu
QĐ2397 5/9/94
4
Đình chùa Thái Cam
44 Hàng Vải
34QĐ 9/1/94
5
Đền Bà Kiệu
 
226QĐ 5/2/94
6
Chùa Lý Triều Quốc Sư
Lý Quốc Sư
65 QĐ 16/1/95
7
Đình Yên Thái
Phường Hàng Gai
65 QĐ 16/1/95
8
Công trình tưởng niệm Lê Thái Tổ- Đình Nam Hương- Nơi thành lập nhóm C/s đầu tiên ở Việt Nam.
5D Hàm Long
QĐ29 13/1/64
9
Nơi làm việc TW Đảng CS và đ/c Trần Phú, Tổng BT đầu tiên
90 Thợ Nhuộm
QĐ29 13/1/64
10
Trụ sở của báo Tin tức của Đảng Cộng sản Đông Dương
105 Phùng Hưng
QĐ29 13/1/64
11
Nơi Hồ Chủ Tịch viết bản tuyên ngôn độc lập 2/9/45
48 Hàng Ngang
QĐ54 29/4/79
12
Chùa Vũ Thạch
Phố Bà Triệu
QĐ235 12/12/86
13
Chùa Thiên Phúc
94 Hai Bà Trưng
1288QĐ 16/11/88
14
Đền Phù Ủng
25 Lý Quốc Sư
1288QĐ 16/11/88
15
Đền Cầu Đông
 
1570QĐ 5/9/89
16
Đình Đức Môn
 
1570QĐ 5/9/89
17
Đình Trúc Lập
2 Hàng Hành
QĐ65 16/1/95
 

 

 

  Bình luận của bạn
(*) Họ tên:  
(*) Email:  
(*) Tiêu đề:  
(*) Nội dung:  
Mã: 
22838

Nội dung các bình luận
 

  Các Tin khác
  + Thông báo (29/03/2023)
  + Thăng Long-Hà Nội 1000 năm văn hiến (08/09/2022)
  + Ngõ Hài Tượng (08/09/2022)
  + Phố Lãn Ông (08/09/2022)
  + Hàng Bạc - còn đó tinh hoa phố nghề (08/09/2022)
  + Phố Hàng Cuốc (08/09/2022)
  + Các giá trị của phố cổ Hà Nội -bài 2 (08/09/2022)
  + Các giá trị của phố cổ Hà Nội - bài 1 (08/09/2022)
  + Tên đường phố theo dòng lịch sử (08/09/2022)
  + Tên phố và công viên Hà Nội trước năm 1954 (08/09/2022)
 
 
Trang chủ Nội quy Liên hệ Lên đầu trang  
Cổng Thông Tin    Tiện ích    .    .    Phố cổ online    Phố Chuyên Doanh    Đô Thị Lịch Sử    Làng truyền thống    Cuộc sống    Nét văn hóa    Di sản    Bảo tồn    Du lịch    Ẩm thực    Âm nhạc    Thời trang    Hà Nội xưa    Góc Ảnh   

 Fanpage Phố cổ Hà Nội    

 
 
 

 


 PHỐ HÀNG CHUYÊN DOANH ONLINE: Dành cho các Chủ Shop VIP

 

 

 

Lên đầu trang

 

 

 

Lên đầu trang